Oferta


Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej świadczy:

  • ambulatoryjną opiekę zdrowotną w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
  • leczenie ambulatoryjne chorób osób dorosłych i młodzieży, wraz z wizytami domowymi u pacjentów obłożnie chorych
  • wykonywanie badań profilaktycznych
  • współpraca z lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego
  • udzielanie świadczeń w zakresie kwalifikacji do zaopatrzenia w środki pomocnicze
  • kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych, sanatoriach i specjalistycznych ośrodkach leczniczych
  • badanie diagnostyczne z analizą medyczną, współpraca z laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej
  • współpraca z instytucjami i zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie zdrowia osób ubezpieczonych
  • inne wynikające z przepisów

All content © 2017 ALINAL-MED. All rights reserved.

Projekt: ENITEO.PL