Cennik usług


Świadczenia realizowane w naszej placówce medycznej wymienione w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 210.2135.2004) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 139.1139.2009) realizowane na podstawie kontraktu z NFZ są bezpłatne.


Usługi nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym oraz świadczenia pozostałych poradni są płatne zgodnie z cennikiem obowiązującym w naszej placówce medycznej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Alinal-Med w Kętrzynie.

 

Świadczenie zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych
OPŁATA
Świadczenie pacjentowi nieubezpieczonemu, lub takiemu, który nie potrafi udokumentować swojego prawa do świadczeń medycznych
200,00 zł
Przyjecie w trybie prywatnym
200,00 zł
Przygotowanie dokumentacji dla towarzystwa ubezpieczeniowego
200,00 zł
Orzeczenie lekarskie dla celów rentowych ZUS i KRUS oraz dla Zespołów Orzekających o Stopniach Niepełnosprawności na wniosek zainteresowanego (wypełnienie wniosku, przygotowanie dokumentacji)
30,00 zł
Zaświadczenie lekarskie dla sądu w związku z niezdolnością uczestnictwa w rozprawie nie związane ze stanem zdrowia 100,00 z
   
Zaświadczenie lub orzeczenie lekarskie wydane dla osób wyjeżdzających za granicę (orzeczenie w języku polskim) 100,00 zł
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla prywatnych ubezpieczycieli 200,00 zł
   
Wykonanie szczepienia nie będącego w obowiązkowym kalendarzu szczepień 15,00 zł
   
Wykonanie badania EKG 15,00 zł
Wykonanie iniekcji domięśniowej 5,00 zł
Wykonanie iniekcji dożylnej 10,00 zł
Wykonanie wlewu dożylnego (kroplówki) 15,00 zł

All content © 2017 ALINAL-MED. All rights reserved.

Projekt: ENITEO.PL