Cennik usług


Świadczenia realizowane w naszej placówce medycznej wymienione w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 210.2135.2004) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 139.1139.2009) realizowane na podstawie kontraktu z NFZ są bezpłatne.


Usługi nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym oraz świadczenia pozostałych poradni są płatne zgodnie z cennikiem obowiązującym w naszej placówce medycznej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Alinal-Med w Kętrzynie.

 

Świadczenie zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych
OPŁATA
Świadczenie pacjentowi nieubezpieczonemu, lub takiemu, który nie potrafi udokumentować swojego prawa do świadczeń medycznych
60,00 zł
Przyjecie w trybie prywatnym
60,00 zł
Przygotowanie dokumentacji dla towarzystwa ubezpieczeniowego
200,00 zł
Orzeczenie lekarskie dla celów rentowych ZUS i KRUS oraz dla Zespołów Orzekających o Stopniach Niepełnosprawności na wniosek zainteresowanego (wypełnienie wniosku, przygotowanie dokumentacji)
40,00 zł
Zaświadczenie lekarskie dla sądu w związku z niezdolnością uczestnictwa w rozprawie nie związane ze stanem zdrowia 60,00 zł
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla celów mieszkaniowych i kwaterunkowych 60,00 zł
Zaświadczenie lub orzeczenie lekarskie kwalifikujące zdolność do podjęcia nauki, doskonalenia zawodowego, odbycia testów sprawnościowych (nie dotyczy osób kontynuujących kształcenie) 60,00 zł
Zaświadczenie lub orzeczenie lekarskie wydane dla osób wyjeżdzających za granicę (orzeczenie w języku polskim) 60,00 zł
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla prywatnych ubezpieczycieli 100,00 zł
Zaświadczenie lekarskie do urzędu mieszkaniowego o zwiększenie powierzchni lokalowej 50,00 zł
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajęć aerobiku, pływania itp. (nie dotyczy osób uczących się) 60,00 zł
Wykonanie szczepienia nie będącego w obowiązkowym kalendarzu szczepień 15,00 zł
Orzeczenie lekarskie dla ratowników WOPR , GOPR 60,00 zł
Wykonanie badania EKG 15,00 zł
Wykonanie iniekcji domięśniowej 5,00 zł
Wykonanie iniekcji dożylnej 10,00 zł
Wykonanie wlewu dożylnego (kroplówki) 15,00 zł

All content © 2017 ALINAL-MED. All rights reserved.

Projekt: ENITEO.PL